Skip to content

clineat που ειναι

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 103, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

clineat τηλεφωνο

210 9969556 | 6986 115 534

Συνεδρίες
στο γραφείο

Ο χώρος μας έχει σχεδιαστεί κατάλληλα και είναι σύγχρονα εξοπλισμένος ώστε να υποστηρίζει την πλήρη εξυπηρέτηση σας.

Ας δούμε τι περιλαμβάνει η κάθε συνεδρία:

nutrition-diet-conference

Πρώτη συνεδρία:

1.

Μετρήσεις και αξιολόγηση

Ζύγιση και ανάλυση σύστασης σώματος με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης με τον υπερσύγχρονο πολυσυχνοτικό αναλυτή τμηματικής ανάλυσης σύστασης σώματος TANITA MC780.

Αποτελέσματα μέτρησης:
   Βάρος
   Λίπος, μέτρηση σε % και σε Kg
   Άλιπη Μάζα
   Μυϊκή Μάζα
   Οστική Μάζα
   Σπλαχνικό Λίπος
   Συνολικά υγρά σώματος
   Ενδοκυττάρια κι εξωκυττάρια υγρά και αναλογία αυτών
   Δείκτης Μάζας Σώματος (για υπολογισμό ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)
   Σωματική Κατάταξη
   Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός
   Δείκτης Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού
   Μεταβολική Ηλικία

Αποτελέσματα τμηματικής ανάλυσης:

   Ποσοστό λίπους
   Διαβάθμιση λίπους
   Μυϊκή μάζα
   Διαβάθμιση μυϊκής μάζας
   Κατανομή σωματικού λίπους
   Ισορροπία μυϊκής μάζας
   Επίδοση μυών κάτω άκρων
   Δεδομένα Βιοηλεκτρικής Αγωγιμότητας
   Δείκτης Σαρκοπενίας

Μέτρηση του ύψους με αναστημόμετρο και των περιφερειών σώματος σε ειδικά σημεία με μεζούρα κι αξιολόγηση αυτών.

Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τα όρια της περιφέρειας μέσης και του λόγου περιφέρειας μέσης προς ισχίου που καθορίζουν τον μεταβολικό κίνδυνο είναι τα ακόλουθα:

Μέτρηση

Άνδρες

Γυναίκες

Κίνδυνος Μεταβολικών Επιπλοκών

Περιφέρεια Μέσης

>94 cm

>80 cm

Αυξημένος

Περιφέρεια Μέσης

>102 cm

>88 cm

Σημαντικά αυξημένος

Λόγος περιφέρειας
μέσης- ισχίου

≥ 0,90 cm

≥ 0,90 cm

Σημαντικά αυξημένος

Εάν κρίνεται χρήσιμο, και κατόπιν συμφωνίας του εξεταζόμενου, μέτρηση δερματικών πτυχών σώματος με δερματοπτυχόμετρο.

2.

Λήψη βασικών προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας

Σκοπός η γνωριμία και η δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας για την μεταξύ μας επικοινωνία και την αποστολή ενημερωτικού υλικού.

3.

Λήψη Ιστορικού βάρους

Σκοπός η ενημέρωση μας για τη μεταβολή του βάρους με την πάροδο του χρόνου, τυχόν προηγούμενες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου σας, σημεία που πήγαν καλά στις προσπάθειες αυτές, εμπόδια και περιορισμούς.

4.

Λήψη ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού

Σκοπός η γνώση για συμπτώματα, παθήσεις και νοσήματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη με σκοπό την βέλτιστη διατροφική σας υποστήριξη.
Για το λόγο αυτό είναι καλό να έχετε μαζί σας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) αποτελέσματα εξετάσεων του τελευταίου έτους (π.χ. γενική αίματος, βιοχημικές εξετάσεις, λειτουργία θυρεοειδούς και όποια άλλη εξέταση θεωρείτε χρήσιμη) καθώς και το είδος, τη συχνότητα πρόσληψης και τον τρόπο χορήγησης τυχόν φαρμακευτικής αγωγής.

5.

Λήψη διατροφικού ιστορικού

Σκοπός η διερεύνηση της καθημερινότητας, της συχνότητας κατανάλωσης γευμάτων και τυχόν περιορισμών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Πραγματοποιείται αξιολόγηση της συχνότητας κατανάλωσης διαφόρων ομάδων τροφίμων και συλλέγονται πληροφορίες για την κατανάλωση υγρών, αρέσκειες και τυχόν δυσαρέσκειες για τρόφιμα και την ύπαρξη αλλεργιών.
Σε περίπτωση που λαμβάνονται συμπληρώματα διατροφής είναι καλό να έχετε μαζί σας την εμπορική τους ονομασία καθώς και τη συχνότητα πρόσληψης και τον τρόπο χορήγησης τους.

6.

Λήψη ιστορικού φυσικής δραστηριότητας

Σκοπός η διερεύνηση της κινητικότητας σας στο πλαίσιο της εργασίας σας, του ελεύθερου χρόνου σας και η οργανωμένη άσκηση που τυχόν πραγματοποιείτε καθώς και μεταβολές αυτών με την πάροδο του χρόνου.

7.

Στοχοθεσία και σχεδιασμός προγράμματος διατροφής

Σκοπός να τεθούν ακριβείς, σαφείς και υλοποιήσιμοι στόχοι της διαιτητικής παρέμβασης, οι οποίοι συναποφασίζονται μαζί με τον Διαιτολόγο. Βάση των στόχων που τίθενται, γίνεται σχεδιασμός του διαιτολογίου σας.

Επόμενες συνεδρίες:

1.

Μετρήσεις κι αξιολόγηση της προόδου

Σε κάθε επόμενη συνεδρία, πραγματοποιούνται ζύγιση κι ανάλυση σύστασης σώματος και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά προηγούμενων συνεδριών.
Πραγματοποιούνται μετρήσεις των περιφερειών σώματος και των δερματικών πτυχών σε σταθερά σημεία κι αξιολογείται η πρόοδος σας. 

2.

Επανέλεγχος ιατρικού και φαρμακευτικού ιστορικού

Γίνεται έλεγχος για τυχόν αλλαγές στο ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό σας. Σε περίπτωση νέων ή επαναληπτικών εξετάσεων, είναι καλό να το αναφέρετε και να τις έχετε μαζί σας (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

3.

Αξιολόγηση της παρέμβασης

Συζήτηση για την έως τώρα πορεία βάση των αποτελεσμάτων σας, σημεία που πήγαν καλά στην προσπάθεια σας, εμπόδια και περιορισμούς. Διοργάνωση σχεδίου δράσης βάση των ανωτέρω, επαναπροσδιορισμός των στόχων που έχουν τεθεί και σχεδιασμός νέου προγράμματος διατροφής.

4.

Επαναξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας

Σκοπός η διερεύνηση τυχόν μεταβολών σε οποιοδήποτε επίπεδο φυσικής δραστηριότητας (κινητικότητα στο πλαίσιο της εργασίας, στον ελεύθερο χρόνο, οργανωμένη άσκηση).

Συνεδρίες
εξ΄ αποστάσεως

Οι συνεδρίες μπορούν, κατόπιν συνεννόησης, να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω skype, viber, messenger, whats app κλπ.

web-meetings-banner

Οι εξ΄αποστάσεως συνεδρίες διαφοροποιούνται από τις δια ζώσης ως προς τον τρόπο των μετρήσεων. Αναλυτικότερα, πραγματοποιείται εκπαίδευση από τον Διαιτολόγο για τις συνθήκες και τον τρόπο ζύγισης καθώς και για την μέτρηση των περιφερειών σώματος σε ειδικά σημεία. Για το σκοπό αυτό, είναι επιθυμητό να διαθέτετε μία ζυγαριά μπάνιου και μία απλή μεζούρα.
Τα προγράμματα διατροφής αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας μέσω e-mail.
Είναι επιθυμητό, εάν υπάρχει η δυνατότητα, να πραγματοποιηθεί μία τουλάχιστον συνεδρία στο διαιτολογικό γραφείο, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες αναλύσεις. Στη συνέχεια, η παρακολούθηση μπορεί να συνεχιστεί εξ΄ αποστάσεως.

Σε γενικές γραμμές, οι συνεδρίες (δια ζώσης ή εξ΄αποστάσεως) πραγματοποιούνται ανά 2 εβδομάδες. Κατόπιν συνεννόησης, η συχνότητα συνεδριών μπορεί να είναι πιο συχνή ή πιο αραιή.